TINYRAY CDN
2000 câu hỏi trắc nghiệm bằng C tiếng Anh
Platform:
Windows
Release:
2008-03-17
Download:
178
File size:
2.62 MB
Developer:
Thanh Le
Publisher:
TINYRAY.COM
Access:
Granted 
Đề thi chính thức, đầu đủ các phần. Hướng dẫn: Cài đặt phần mềm 140 đề trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A-B. Chép tập tin này vào thư mục cài đặt phần mềm trên. Mỗi khi chạy phần mềm trên, đề thi này sẽ được hiển thị trong menu chọn.
Try Internet search:
Designed & Developed by Thanh Le
© 2021 TINYRAY